Zajęcia w przedszkolu prywatnym Robuś w Warszawie

Dbamy o prawidłowy rozwój dzieci i ich wszechstronną edukację. Każde nowo przyjęte dziecko jest badane przez specjalistów od logopedii i rehabilitacji. Obok realizowanego programu prowadzone są zajęcia z psychologiem, z logopedą, gimnastyki korekcyjnej, muzyki, rytmiki, plastyki, języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w grupach bądź indywidualnie ze względu na stałą obecność specjalistów. Wady są wiec od razu wychwycone a indywidualne i częste ćwiczenia pomagają je niwelować. Dzieci uczestniczą w spektaklach teatralnych, koncercie muzycznym, zajęciach ceramicznych, spotkaniach z zaproszonymi do przedszkola gośćmi. Wyjeżdżają autokarem na wycieczki dydaktyczne do teatru, muzeum lub w plener.

Tworzymy sytuacje sprzyjające zdrowiu poprzez hartowanie organizmu szczególnie w okresie zimy i lata: zabawy na śniegu zimą, zabawy w basenikach z wodą latem, spacery do lasu, zabawy w ogrodzie. Zapraszamy na wszystkie przedstawienia organizowane przez dzieci w naszym przedszkolu jak: Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Karnawałowy, święto Rodziny, Dzień Dziecka, zakończenie roku szkolnego. Wszystkie wymienione zajęcia są w pakiecie podstawowym w ramach czesnego!

 • Logopedia

 • Język angielski

 • Rytmika

 • Plastyka

 • Gimnastyka korekcyjna

 • Czytanie książek

 • Zajęcia z psychologiem

 • Koncerty

 • Warszataty przyrodnicze

 • Wycieczki

 • Warszataty garncarskie

 • Teatrzyk Robuś

 • Teatrzyki w " Robusiu"

 • Zajęcia dydaktyczne i wspólne zabawy