Grupa 2 (starszaki)

Poniedziałek

7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30 - śniadanie
9.30-10.30 - zajęcia programowe( rozwijanie inteligencji logiczno- matematycznej, inteligencji muzycznej, inteligencji językowej, inteligencji przyrodniczej, rozwijanie twórczości plastycznej)
10.30-11.00 język angielski
11.00- 12.00 -pobyt na powietrzu-zabawy ruchowe lub zajęcia sportowe
12.00- 12.30 –obiad
12.30 – 14.30 – pobyt dzieci na powietrzu – zabawy ruchowe lub zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym. Wycieczki i spacery do pobliskiego lasu – obserwacje przyrodnicze.
14.30- 15.00 zajęcia z piłką
15.00 - 15.30 –taniec towarzyski
15.30-16.00 podwieczorek
16.00 – 18.00 - zajęcia wyrównawcze - praca indywidualna z dzieckiem oraz zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci.

Wtorek

7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30 – śniadanie
9.30-10.30 - zajęcia programowe( rozwijanie inteligencji logiczno- matematycznej, inteligencji muzycznej, inteligencji językowej, inteligencji przyrodniczej, rozwijanie twórczości plastycznej)
10.30 - 12.00 - pobyt dzieci na powietrzu – zabawy ruchowe lub zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym. Wycieczki i spacery do pobliskiego lasu – obserwacje przyrodnicze.
12.00 - 12.30 - obiad
12.40-13.10-umuzykalnianie
13.10 - 14.30 - zabawy spontanicznie podejmowane w sali lub na powietrzu oraz zabawy ruchowe z niewielkim udziałem nauczyciela.
14.30- 15.00- judo
15.00 – 15.30 – podwieczorek
15.30 – 18.00 - zajęcia wyrównawcze - praca indywidualna z dzieckiem oraz zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci.

Środa

7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30 - śniadanie
9.30-10.30 - zajęcia programowe( rozwijanie inteligencji logiczno- matematycznej, inteligencji muzycznej, inteligencji językowej, inteligencji przyrodniczej, rozwijanie twórczości plastycznej)
10.30-11.00 język angielski
11.00- 12.00 - pobyt dzieci na powietrzu – zabawy ruchowe lub zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym. Wycieczki i spacery do pobliskiego lasu – obserwacje przyrodnicze.
12.00 - 12.30 – obiad
12.30-15.00 zabawy spontanicznie podejmowane w sali lub na powietrzu oraz zabawy ruchowe z niewielkim udziałem nauczyciela.
15.00- 15.30 - podwieczorek
15.30 – 18.00 - zajęcia wyrównawcze - praca indywidualna z dzieckiem oraz zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci.

Czwartek

7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30 – śniadanie
od 9.30 – ćwiczenia logopedyczne
9.30-10.30 - zajęcia programowe( rozwijanie inteligencji logiczno- matematycznej, inteligencji muzycznej, inteligencji językowej, inteligencji przyrodniczej, rozwijanie twórczości plastycznej)
10.30 - 12.00 - pobyt dzieci na powietrzu – zabawy ruchowe lub zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym. Wycieczki i spacery do pobliskiego lasu – obserwacje przyrodnicze.
12.00 – 12.30 obiad
12.40-13.10- umuzykalnianie
13.10- 14.30 - zabawy spontanicznie podejmowane w sali lub na powietrzu oraz zabawy ruchowe z niewielkim udziałem nauczyciela.
14.30-15.00 zajęcia korekcyjne
15.00-15.30 podwieczorek
15.30 – 18.00 - zajęcia wyrównawcze - praca indywidualna z dzieckiem oraz zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci.

Piątek

7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30 - śniadanie
9.30-10.00 - zajęcia programowe( rozwijanie inteligencji logiczno- matematycznej, inteligencji muzycznej, inteligencji językowej, inteligencji przyrodniczej, rozwijanie twórczości plastycznej)
10.00-10.30 legorobotyka
10.30-11.00 język angielski
11.00-12.00 - pobyt dzieci na powietrzu – zabawy ruchowe lub zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym. Wycieczki i spacery do pobliskiego lasu – obserwacje przyrodnicze.
12.00 – 12.30 - obiad
12.30 – 15.00 – zabawy spontanicznie podejmowane w sali lub na powietrzu oraz zabawy ruchowe z niewielkim udziałem nauczyciela.
15.00 – 15.30 – podwieczorek
15.30 – 18.00 - zajęcia wyrównawcze - praca indywidualna z dzieckiem oraz zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci.