Grupa 1

Poniedziałek

7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30 – śniadanie
9.30-10.00- zajęcia programowe( rozwijanie inteligencji logiczno- matematycznej, inteligencji muzycznej, inteligencji językowej, inteligencji przyrodniczej, rozwijanie twórczości plastycznej)
10.00-10.30- język angielski
10.30-11.50 -pobyt dzieci na powietrzu – zabawy ruchowe lub zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym. Wycieczki i spacery do pobliskiego lasu – obserwacje przyrodnicze.
11.50 - 12.00 – czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu
12:00-12:30- Obiad
12:30- 13:30 czynności higieniczne przygotowanie do odpoczynku.
13.00- 14.30 – odpoczynek – leżakowanie
14.45 – 15.00- podwieczorek
15.00 – 18.00 - zajęcia wyrównawcze - praca indywidualna z dzieckiem oraz zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci.

Wtorek

7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30 – śniadanie
9.30 – 10.00 - zajęcia programowe( rozwijanie inteligencji logiczno- matematycznej, inteligencji muzycznej, inteligencji językowej, inteligencji przyrodniczej, rozwijanie twórczości plastycznej)
10.00 - 11.15 - pobyt dzieci na powietrzu – zabawy ruchowe lub zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym. Wycieczki i spacery do pobliskiego lasu – obserwacje przyrodnicze.
11.45 – 12.15 obiad  
12.20-12.40 -umuzykalnianie
13.00- 14.30 – odpoczynek – leżakowanie
14.45 – 15.00 - podwieczorek
15.00 – 18.00 - zajęcia wyrównawcze - praca indywidualna z dzieckiem oraz zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci.


Środa

7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30 – śniadanie
9:30- 10.00 - zajęcia programowe( rozwijanie inteligencji logiczno- matematycznej, inteligencji muzycznej, inteligencji językowej, inteligencji przyrodniczej, rozwijanie twórczości plastycznej)
10.00 -10.30 język angielski
10.30-11.30 - pobyt dzieci na powietrzu – zabawy ruchowe lub zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym. Wycieczki i spacery do pobliskiego lasu – obserwacje przyrodnicze.
12.00 – 12.30 obiad
13.00- 14.30 – odpoczynek – leżakowanie
14.45 – 15.00 - podwieczorek
15.00 – 18.00 - zajęcia wyrównawcze - praca indywidualna z dzieckiem oraz zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci.

Czwartek

7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30 – śniadanie
od 9.30 ćwiczenia logopedyczne
9.30 – 10.00 - zajęcia programowe( rozwijanie inteligencji logiczno- matematycznej, inteligencji muzycznej, inteligencji językowej, inteligencji przyrodniczej, rozwijanie twórczości plastycznej)
10.00 - 11.15 - pobyt dzieci na powietrzu – zabawy ruchowe lub zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym. Wycieczki i spacery do pobliskiego lasu – obserwacje przyrodnicze.
11.45-12.15  obiad
12.20 – 12.40 umuzykalnianie
13.00- 14.30 – odpoczynek – leżakowanie
14.40 – 15.10 ćwiczenia korekcyjne
15.15 – 15.30 - podwieczorek
15.30 – 18.00 - zajęcia wyrównawcze - praca indywidualna z dzieckiem oraz zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci.Piątek 

7.00 – 9.00 Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela oraz zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
9.00 – 9.30 - śniadanie
9:45-10.30 zajęcia programowe( rozwijanie inteligencji logiczno- matematycznej, inteligencji muzycznej, inteligencji językowej, inteligencji przyrodniczej, rozwijanie twórczości plastycznej)
10.00-10.30  język angielski
10.30 - 11.50 - pobyt dzieci na powietrzu – zabawy ruchowe lub zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym. Wycieczki i spacery do pobliskiego lasu – obserwacje przyrodnicze.
12.00 – 12.30 obiad
13.00- 14.30 – odpoczynek – leżakowanie
 
15.00 – 15.15- podwieczorek
15.45- 18.00 - zajęcia wyrównawcze - praca indywidualna z dzieckiem oraz zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci.