Jak uczymy

Przykładamy dużą uwagę do tego, by nasi podopieczni czerpali radość z organizowanych przez nas zajęć i – uczestnicząc w różnych aktywnościach – zdobywali nowe umiejętności. Nasza oferta edukacyjna dostosowana jest do indywidualnych potrzeb dzieci w grupach wiekowych 2–6 lat.

Kształcenie wczesnoprzedszkolne w Robusiu:

Kształcenie wczesnoprzedszkolne w naszej placówce stanowi ważny etap edukacji małego dziecka ze względu na fakt, że jest to fundament, na którym ma się opierać całe późniejsze zdobywanie wiedzy i percepcji ruchowej oraz umiejętności, a także sprawne poruszanie się po świecie, rozumienie jego elementów, podejmowanie odpowiedzialnych wyborów i efektywnych działań. Stałe uczestnictwo w zajęciach rozwojowych i edukacyjnych poszerza umiejętności i sprawność dziecka we wszystkich dziedzinach potrzebnych dla prawidłowego rozwoju i kształcenia młodego człowieka. Podstawową formą aktywności w tym okresie jest zabawa, ponieważ dziecko uczy się bawiąc, a ucząc bawi. Obok niej pojawiają się różnego rodzaju ćwiczenia przygotowujące dziecko do podjęcia zadań, które umożliwiają mu lepszy start szkolny.

Prowadząc zajęcia:

 • Pracujemy w oparciu o program zgodny z proponowanym przez Kuratora oświaty, korzystamy z elementarzy i książeczek zaakceptowanych, przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • Stwarzamy atmosferę serdeczności, zaufania i bezpieczeństwa.
 • Pracujemy indywidualnie i w grupie.
 • Dostosowujemy techniki i metody pracy i zabawy do możliwości i tempa dziecka.
 • Stwarzamy możliwości wielostronnego uczenia się poprzez działanie, odkrywanie, przeżywanie, przyswajanie różnych form nauki i zabawy.
 • Rozpoznajemy trudności np. dysleksję, wady wymowy, wady postawy.
 • Odkrywamy zdolności dziecka, rozwijamy je i podpowiadamy jak je w pełni rozwinąć.
 • W trosce o pełny rozwój proponujemy ćwiczenia ogólno rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, zabaw na powietrzu na wspaniałym placu zabaw wyposażonym w różnorodne sprzęty ogrodowe (zjeżdżalnię, huśtawki, rowery, samochody na napęd nożny, koszykówkę z regulowaną wysokością itp.).
 • Dla dzieci cztero - pięcioletnich prowadzimy zajęcia edukacyjne, sensoryczno- motoryczne przygotowujące do pierwszych zajęć szkolnych:- Ćwiczenia ręki (szlaczki, rysunki), - Puzzle i gry edukacyjne uczące cyfr i liter, - Zajęcia koordynacyjno - ruchowe, - Ćwiczenia metodą Denisona, - Rymowanki, wiersze, ćwiczenia spostrzegawczości i pamięci.
 • Dzieci pięcioletnie badamy pod kątem przyszłych szkolnych trudności np. dysleksji, kłopotów z zapamiętywaniem, odwzorowywaniem, lokalizacją przestrzenną, nadpobudliwością itp.
 • Uczymy języka angielskiego: poznając piosenki, rymowanki, bawiąc się, grając dzieci uczą się słów, zwrotów w języku angielskim. Prezentowane teksty przybliżają maluchom kulturę i język obcy. Dzieci starsze pracują dodatkowo z podręcznikiem i ćwiczeniami wybranymi przez nauczyciela języka.

Absolwent "ROBUSIA":

 • Osiąga dojrzałość przedszkolną, jest otwarty na świat, chętnie zdobywa nowe doświadczenia, jest gotowy do podejmowania nowych wyzwań, tworzy pozytywny obraz samego siebie, radzi sobie z emocjami.
 • Rozwija swoje zainteresowania.
 • Zna wiele piosenek, rymowanek, wierszy w języku polskim i angielskim.
 • Jednym słowem jest gotowe, by stawić czoła wyzwaniu: "SZKOŁA".

W centrum naszej uwagi jest dziecko jako niepowtarzalna osobowość, dlatego też:

 • Pobudzamy i wzmacniamy naturalną motywację dziecka do pracy.
 • Wspieramy maluchy, nie wyręczamy - stawiamy na samodzielność.
 • Proponujemy wiele metod aktywizujących twórcze działanie (różne formy plastyczne) stosujemy zróżnicowane formy pracy oraz techniki interakcyjne polegające na przeżywaniu, rozumieniu swoich uczuć, wzmacnianiu wiary we własne siły, na rozwijaniu twórczej ekspresji, wyobraźni, intuicji, na integracji grupy.
 • Dzieci młodsze , uczą się przez naśladownictwo nauczyciela otrzymując kiedy tylko potrzeba pomoc.
 • Starsze dzieci uczą się nawiązywanie kontaktów, wyrażania swoich przeżyć, wczuwania się w przeżycia innych osób (płacz, radość, pochwały, osiągnięcia).
 • Respektujemy indywidualne tempo rozwoju. Odwołujemy się do stylu myślenia i działania dziecka. Staramy się stworzyć dziecku maksymalnie sprzyjające warunki do ujawniania swego potencjału w różnych obszarach aktywności i zdolności.
 • Staramy się dostrzec indywidualne różnice, zdolności i upodobania.

Wszystko to jest możliwe dzięki:

 • Serdecznej i rodzinnej atmosferze w warunkach domowych tak bliskich małym dzieciom.
 • Dzieci czują się jak w wielkiej rodzinie.
 • Wszyscy wychowawcy to bliskie sercu ciocie i wujkowie.
 • Koledzy i koleżanki to przyjaciele, bez których trudno się obyć i z nimi najmilej spędza się czas.
 • Zabawy odbywają się na dworze w dużym ogrodzie blisko lasu na świeżym powietrzu, wśród różnorodnych, kolorowych zabawek.
 • Dzieci po krótkim czasie adaptacyjnym tęsknią za przyjaciółmi z "ROBUSIA" , w którym "tak wesoło i dużo się dzieje".
 • Posiłki są różnorodne i smaczne- każdy ma prawo wyboru!

Realizując te cele, staramy się, aby przejście od wychowania rodzinnego i przedszkolnego do edukacji szkolnej było łagodne i radosne.