O przedszkolu Robuś

Przedszkole Robuś prowadzi działalność w Warszawie-Wesołej od 1993 roku. To jedna z pierwszych tego typu placówek otwartych w Starej Miłosnej. W związku ze zwiększającą się liczbą chętnych i rekomendacjami rodziców oferta przedszkola została poszerzona o nowe grupy wiekowe, a standardy lokalu zmienione tak, by stworzyć warunki do przyjęcia większej liczby dzieci. Nowy budynek, który został dostosowany do najnowszych wymogów UE, uzyskał pozytywną opinię Urzędu Miasta, Wydziału Architektury, Sanepidu i Straży Pożarnej. Wykwalifikowaną kadrę, zatrudnioną zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty, tworzą osoby wyłącznie z wyższym wykształceniem w zakresie pedagogiki przedszkolnej. Spełnienie tych standardów pozwoliło na zarejestrowanie przedszkola jako placówki oświatowej i od 1.11.2005 przedszkole zostało wpisane do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa pod nr 140/PN/05, pod nazwą NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ROBUŚ”.

Przedszkole działa wg programu zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Opiera się on na kilku wybranych programach MEN, w tym:

"Dziecięca matematyka. Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych" (autorki: Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska).

"Odkrywam siebie" to całościowy, autorski program edukacji przedszkolnej umożliwiający pracę z przedszkolakami w każdym wieku w oparciu o serię "Odkrywam siebie". Nagrodzony w konkursie MEN na najlepszy program wychowania przedszkolnego zachęca nauczyciela do pracy opartej na działaniu, indywidualizacji i różnicowaniu we wszystkich obszarach: społecznym, emocjonalnym, poznawczym i fizycznym. Program akcentuje wspieranie rozwoju dziecka, umożliwianie zaspokajania jego aktualnych potrzeb oraz dostosowywanie zadań do rozpoznanego poziomu rozwojowego.

Program jest zgodny z podstawą programową.

Co roku obieramy inny temat przewodni, który realizujemy dodatkowo w formie zajęć dydaktycznych, dni otwartych, spotkań ze specjalistami w zakresie danego tematu, na wycieczkach, teatrzykach oraz w konkursach.

Program dydaktyczny wspomagany jest zajęciami: z psychologiem, z logopedii, plastyki, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, angielskiego. Dzieci znajdują się pod stałą opieką logopedy i psychologa przedszkolnego. Podopieczni biorą udział w comiesięcznych spotkaniach cyklicznych w przedszkolu z teatrem dziecięcym (spektakle kukiełkowe, aktorskie), koncertach w Filharmonii Narodowej, warsztatach ceramicznych, warsztatach przyrodniczych, wyjazdach na wycieczki autokarowe, spotkaniach z ludźmi związanymi z ciekawymi zawodami i zwierzętami itp. Do wyboru są także zajęcia dodatkowe z tańca towarzyskiego, legorobotyki, zajęcia z piłką oraz judo. Zajęcia artystyczne, eksperymenty "Świat bez tajemnic" oraz "Kuchcikowo" to zajęcia, które uzupełniają program edukacyjny przedszkola, oferując dziecku możliwość pełnego rozwoju umiejętności i zainteresowań.