Zapisy do przedszkola

Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat

Realizujemy obowiązek przedszkolny i zerówki dzieci 5 letnich.

Dzieci 5 letnie muszą uczęszczać do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole, które ma uprawnienia i zezwolenia ministerstwa edukacji narodowej do prowadzenia edukacji szkolnej dzieci 5 letnich.

 

Zapraszamy i gwarantujemy najlepsze przygotowanie w wesołej twojego dziecka do obowiązku szkolnego!!!

Nasze motto. Nasz cel.

Szczęśliwe dzieciństwo i najlepsze przygotowanie do obowiązku szkolnego.

Rozbudzenie i rozwijanie zdolności, talentów i wiedzy twojego dziecka!!

 

Niskie czesne! Już od 0-600 PLN.

Rodzice polecający nasze przedszkole otrzymają rabat*.

Wystarczy polecić nasze przedszkole znajomym

Znajomi zapisują dziecko, a Państwo otrzymują rabat* w wysokości 100 zł.

Promocja obowiązuje do końca trwania podpisanej umowy za każde polecone dziecko.

Wystarczy polecić nas sześciorgu rodzicom i za czesne zapłacić 0 PLN.

* rabat- odliczany jest od czesnego

 

Serdecznie zapraszamy na nasze zajęcia

(w tym m.in. zajęcia dydaktyczne zgodne z podstawą programową MEN, zajęcia dydaktyczne, spotkania koncerty, teatrzyki, warsztaty przyrodnicze ,spotkania z autorami książek,realizowane zgodnie z wybranym dodatkowo tematycznym planem rocznym, opieka logopedy i psychologa, język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia z dzieckiem zdolnym i wyrównawcze )

Wyżywienie 14 pln /dziennie 4 posiłki dziennie zwracane za każdy dzień nieobecności (zgodnie z dziennikiem)!

 

Ponadto oferujemy do wyboru bogaty pakiet odpłatnych zajęć dodatkowych dla chętnych.

 • Terapia indywidualna z logopedii

 • Terapia indywidualna z psychologiem terapeutą dla rodziny

 • Play therapy

 • Zajęcia z "tańca towarzyskiego"

 • Zajęcia " plastyczno-artystyczne"

 • Zajęcia z judo

 • Zajęcia matematyczne "mathriders"

 • Balet

 • Warsztaty "małych odkrywców "z doświadczeniami"

 • Robotyka-lego

 • Francuski metodą "małej francji"

Zarys programu adaptacyjnego realizowanego w przedszkolu ”robuś” :

1. Wypełnienie karty zgłoszenia

2. Spisanie umowy.

3. Wywiad z rodzicami i wypełnienie ankiety sporządzonej przez psychologa z "robusia"na temat dziecka.

4. Od momentu zapisu rodzice z dziećmi mogą uczestniczyć bezpłatnie w zajęciach i spotkaniach i uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola. Terminy podawane są do wiadomości na stronie www.robus.pl w w strefie rodzica.

5. Rok przedszkolny w „Robusiu” trwa od 1 sierpnia.

6. Adaptacja odbywa się w sierpniu. Ma na celu m.in. oswojenie dzieci z przestrzenią przedszkolną, poznanie nauczycieli, zapoznanie dzieci z przedszkolnym rytmem, zwyczajami. Zajęcia prowadzą wychowawcy grupy wspierani przez psychologa przedszkolnego.

7. W sierpniu istnieje możliwość „dozowania” przedszkola i towarzyszenia dziecku w trakcie adaptacyjnych zajęć.

8. Dzieci są w stałym kontakcie z wychowawcą i otrzymują wsparcie psychologa.

9. We wrześniu dzieci są już po okresie adaptacji i wtedy rozpoczynamy zajęcia dydaktyczne programowe, językowe, logopedyczne i dodatkowe.