Anna Węglewska-Jurkiewicz, Robert Jurkiewicz

Szanowni Państwo,
Moja córka uczęszcza do przedszkola Robuś już drugi rok (od 1 września b.r. zaczyna naukę w szkole podstawowej).

W ciągu tego czasu Kasia rozwinęła się znacząco pod okiem Pani Moniki oraz Pani Izy. Opiekunki przekazywały na bieżąco uwagi odnośnie zachowania dziecka w przedszkolu, co umożliwiło nam (rodzicom) szybko reagować i odpowiednio ukierunkować wrażliwość dziecka na określone zagadnienia oraz podtrzymywać i nagradzać te zachowania, które – w naszej ocenie – na to zasługują.

Nie do przecenienia jest również praca psychologa przedszkola - Pani Niny, która w sposób profesjonalny wskazała nam na trudne obszary, na których powinniśmy skoncentrować się przy dalszym wychowywaniu naszego dziecka.

Słowa podziękowania należą się również Pani Lidii (logopeda przedszkolny), której upór w przypominaniu mi o konieczności ćwiczenia z dzieckiem wymowy doprowadził do tego, że Kasia – przychodząc do przedszkola Robuś ze znaczą wadą wymowy – obecnie mówi niemalże bez wad.

Mając powyższe na uwadze, w moim przekonaniu, przedszkole Robuś jest godne polecenia.

Pozdrawiam Tata Kasi,
Robert Jurkiewicz.