Wpływ przedszkola na rozwój dziecka

Pierwszy dzień w przedszkolu wiąże się zawsze z ogromnym stresem zarówno ze strony dziecka, jak i rodziców. Jest to bowiem nowa sytuacja, która wiąże się z koniecznością kilkugodzinnego rozstania oraz zmierzenia z nowymi sytuacjami i wyzwaniami. Mimo początkowych trudności, pójście do przedszkola stanowi wyjątkowy etap w życiu każdego młodego człowieka, a instytucja ta odgrywa ważną rolę w procesie jego rozwoju i nauki poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Przedszkole - miejsce zabawy i budowania podstawowych wartości

Programy nauczania w poszczególnych placówkach edukacyjnych dla dzieci różnią się w zależności od miasta oraz prestiżu i ogólnego celu konkretnej instytucji, ale podstawowym, wspólnym dla każdego przedszkola założeniem, jest sprawowanie profesjonalnej opieki nad najmłodszymi, których rodzice przebywają w pracy

Obowiązek opiekunów przedszkola nie ogranicza się jednak wyłącznie do kwestii dbania o bezpieczeństwo i komfort maluchów znajdujących się na obszarze placówki - osoby te odgrywają przede wszystkim rolę pedagogów i nauczycieli, dlatego do sprawowania tej funkcji wymagane są specjalistyczne kompetencje i umiejętności interpersonalne. Celem placówek przedszkolnych jest rozbudzenie ciekawości dziecka otaczającym światem i zachęcenie go do stawiania pedagogom wielu skomplikowanych pytań. W ten sposób, oprócz kształcenia czynności intelektualnych, rodzą się również pierwsze przejawy zainteresowań dziecka, które wcześnie zauważone i odpowiednio rozwijane, z biegiem czasu mogą przeistoczyć się  w hobby, a nawet życiową pasję! 

Przedszkole to nie tylko edukacja teoretyczna. Przebywając w towarzystwie innych dzieci, podświadomie kształtowana zostaje ich odporność emocjonalna, umiejętności społeczne i system wartości pozwalający odróżnić dobro od zła. Celem pedagogów i opiekunów przedszkolnych jest więc zrównoważony rozwój najmłodszych na wszystkich płaszczyznach: intelektualnej, fizycznej i społecznej. To bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie, dlatego najlepiej powierzyć je sprawdzonej, zaufanej placówce.