Ewelina Szulawska

EWELINA SZULAWSKA

Dyrektor-Właściciel
Nauczyciel wychowania przedszkolnego 

Zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę z wyższym wykształceniem. Nauczyciele stale podnoszą swoje kwalifikacje i awans zawodowy.
Osoby niekreatywne, niekochające swojej pracy i dzieci, nie znajdują tu zatrudnienia.